Naprapater utreder, behandlar och förebygger funktionsrubbningar och smärttillstånd.
Vår expertis ligger inom det som brukar kallas för rörelseorganen; ryggrad, leder, bindväv och muskler. Vår målsättning är att ta bort orsaken till dina besvär och förhindra återfall.

Kombinerade behandlingstekniker för ett varaktigt resultat

Naprapatbehandlingen består av en kombination av olika manuella behandlingstekniker, till exempel ledmanipulation, muskeltöjning och massage. Vi kompletterar den manulla behandlingen med laser- och elbehandling. På kliniken använder vi även Bemer behandling för att förbättra blodcirkulationen. Läs mer här. En väl fungerande blodcirkulation är en viktig grund för att kroppens vävnader ska kunna läkas och fungera.
För att nå ett varaktigt resultat följer vi vanligen upp behandlingen med individuella träningsprogram och personliga råd om arbetsställningar och liknande. En fungerande muskelkontroll och stabilitet i kroppen är mycket viktig för att vi ska må bra och undvika felaktiga belastningar av rygg och leder.

Naprapatins historia

Naprapati, som ursprungligen är en vidareutveckling av kiropraktik, har en stark ställning i Norden och är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin. I Sverige finns det drygt 1100 legitimerade naprapater varav ungefär hälften är verksamma i Stockholm. Naprapatin har blivit en erkänt effektiv vårdform vid rygg och ledbesvär.

Naprapatbehandling innebär ofta mer behandling av mjukdelar, muskler och bindväv, jämfört med kiropraktorbehandling. Naprapaten har en gedigen grundmedicinsk utbildning, och är expert inom manuell medicin, vilket ger en mångfald av möjligheter vid behandling av patienter med olika smärttillstånd.