08-532 500 90 info@bentor.se

Medicinsk laser med ny teknik för behandling av artros, muskel-, ledskador samt akupunktur utan biverkningar.

Med Laserneedlebehandlingen stimuleras cellernas egen energiproduktion och förnyelseprocess. Väl fungerande celler som får en god försörjning och rening är naturligtvis en viktig grund för en bibehållen hälsa. Laserljuset tränger in i kroppen och påverkar bland annat cellens “kraftverk” som heter mitokondrier. Dessa stimuleras då och blir effektivare, på så sätt går energiroduktion, reparation och förnyelse av cellerna fortare.

Laserneedle kan ha mycket bra effekt på svullnader
Ledsmärtor som vid artros lindras ofta effektivt av Laserneedlebehandlingen
Behandlingen är helt smärtfri

Laserneedle är en ny typ av laserbehandling i Sverige. I Tyskland är den väl beprövad och används där på många kliniker. Med Laseneedle kan man stimulera mycket precist och kontinuerligt. Tekniken tillåter “akupunkturbehandling” utan nålar. Helt perfekt för alla som är rädda för nålar eller tycker det är obehagligt med nålar. Nu kan vi alltså utföra helt smärtfri akupunktur!